Bites Apskaita

Pakeistos Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės

2009 m. liepos 25 d. Paskelbtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimas Nr. 766 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimo Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. Anksčiau galiojusioje Nutarimo redakcijoje buvo numatyta, kad tik biudžetinėse įstaigose atskaitingas asmuo už jam išmokėtas pinigines lėšas atsiskaito vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Nutarime buvo numatyta, kad kituose ūkio subjektuose atskaitingo asmens atsiskaitymo tvarką ir terminus nustato vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ir patvirtina ūkio subjekto vadovas. Pagal šiuo metu galiojančias Nutarimo nuostatas, atskaitingiems asmenims nustatyta prievolė atsiskaityti už jiems išmokėtas pinigines lėšas, taip pat ir iš fizinių asmenų arba ūkio subjektų gautas pinigų įplaukas, ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

Comments are closed.